Levensmissie: Bomen planten in het Congo Rainforest Bassin | Online

© Jurgen Heytens

Jurgen Heytens getuigt vanuit Congo over zijn herbebossingsproject. Regenwoudsessies.

Start dinsdag 20 april 2021
19:30 - 21:00

1 sessie

Prijs

Standaardprijs: 5 euro
Alle tarieven

Begeleiding

We gaan live in gesprek met Jurgen Heytens vanuit Idiofa in Congo. Hij plant er sinds enkele jaren bos aan, samen met de lokale gemeenschappen. Het herbebossingsproject wil ontwikkeling voor de lokale bevolking verzoenen met natuurherstel. Intussen werd er reeds 2700 ha bos aangeplant, maar ook sociale activiteiten als een ziekenhuis en een vormingscentrum werden opgestart.


De uitdagingen zijn groot, want een groeiende bevolking ziet door een gebrek aan middelen het woud vaak als een laatste aan te snijden rijkdom. Toch gelooft Jurgen dat er stilaan een impact mogelijk is om deze neerwaartse spiraal om te keren. Hij schetst een beeld van de ontbossingsproblematiek en de uitdagingen waar hij en de lokale gemeenschappen voor staan. Hij illustreert zijn verhaal met beeldmateriaal. We gaan ook kort in gesprek met enkele lokale medewerkers en een clanoverste.


Met de groeiende steun van vrienden, kennissen, organisaties en bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen compenseren, moet het mogelijk zijn om de ambities van dit herbebossingsproject realiseren.

Ook jouw bijdrage voor deze activiteit gaat integraal naar het herbebossingsproject.

Praktisch

Dit is een online activiteit, via het platform Zoom. Je hebt een pc of tablet met camera en micro en een goeie internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen.
Je ontvangt ten laatste één dag voor de sessie de link en enkele tips als handleiding om in te loggen. Het gesprek met lokale medewerkers verloopt in het Frans maar zal samenvattend vertaald worden.

Sessies

  • dinsdag 20 april 2021
    19:30 - 21:00

Prijs

  • Standaardprijs
    5 euro
  • Kansentarief UiTPAS Regio Gent
    1 euro

Begeleiding

Jurgen Heytens

Stedenbouwkundige Jurgen Heytens is de oprichter van het café Faja Lobi in Gent. De winst van zijn c ...
Meer over Jurgen Heytens