SamenLezen in Rokko: try-out

© DALL-E

Start do 8 december '22
19:45 - 21:30

1 sessie

Prijs

Gratis: € 0
Alle tarieven

Waar Rokko
Sint-Salvatorstraat 3
9000 Gent

Meer info over de locatie(s)

Begeleiding

Boekenhandel Rokko doet ons SamenLezen. In kleine groepjes luisteren we naar een kortverhaal/ tekstfragment en gedicht. Doorheen een selectie van prikkelende woorden willen we bijdragen aan de taak die Rokko zichzelf oplegt: het zijn van een lokale ‘dealer’ van zorgvuldig geselecteerde stemmen. Zo streven we naar een intiem gesprek waarbij diversiteit en inclusie de kernwaarden uitmaken.


SamenLezen is een bijzondere en tegelijk simpele werkvorm. Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? Gedachten en emoties van personages doen je aan je eigen leven denken. De tekst werkt als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen, wordt het verhaal en de ervaring rijker. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van unieke verhalen.


Dit doen we gratis. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek. De enige vereiste is een wederzijds respect, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook.

Meedoen

Inschrijven voor deze activiteit kan via coline.bracke@avansa-regiogent.be of 0498 061277.

Sessies

  • do 8 december '22
    19:45 - 21:30
    Rokko - Koffiezaak

Locatie(s)

Prijs

  • Gratis
    € 0

Begeleiding

Coline Bracke

Educatief medewerker
Meer over Coline Bracke

In samenwerking met

Meer zoals dit

Deze activiteit maakt deel uit van het project SamenLezen