Bert De Munck

Bert De Munck (°1967) is gewoon hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Theorie van de Historische Kennis en History of Science and Society doceert. Hij is lid van het Centrum voor Stadsgeschiedenis en directeur van het Urban Studies Institute. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de geschiedenis van kennis. Meer info vind je op https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/bert-demunck/