Aan het woord

Stagiair Brecht over Dzjambo

Hallo! Ik ben Brecht, student Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool en loop momenteel stage bij Avansa regio Gent.

Brecht

Sinds ik in november 2019 aan mijn eerste stageperiode bij Avansa begon - toen nog Vormingplus - is Dzjambo altijd één van de projecten geweest dat mij bijzonder aansprak.

Voor de lezers die Dzjambo nog niet kennen: Dzjambo is een interculturele ontmoetingsplek waar Gentenaars en anderstalige nieuwkomers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan tijdens toffe activiteiten en de maandelijkse bijeenkomsten.

Door COVID-19 hebben we noodgedwongen de werking wat moeten aanpassen. Georganiseerde activiteiten en fysieke bijeenkomsten met de groep zijn voorlopig nog niet toegestaan. Gelukkig brengen digitale mogelijkheden zoals het programma Zoom een beetje redding.

Momenteel organiseren we elke laatste vrijdagavond van de maand via dat platform een online bijeenkomst. We beginnen de avond met een kennismakingsrondje en een streepje muziek, gespeeld of gezongen door één van de deelnemers. Daarna verdelen we de groep in break-outrooms en spelen we elke keer een ander leuk spel, bv. Pictionary. Vervolgens schakelen we over naar ‘babbel’groepen over een actueel of boeiend thema. We sluiten de avond af zoals we hem beginnen - met een stukje muziek - en we praten nog wat na.

Live ontmoeting is van onschatbare waarde!
Brecht - stagiair

Alhoewel de online bijeenkomsten telkens weer veel deugd doen, kijk ik er toch enorm naar uit om de groep opnieuw in levenden lijve te kunnen ontvangen. Live ontmoeting is van onschatbare waarde! De spontane gesprekken die daar vlot ontstaan zijn zo verrijkend en je leert de mensen gemakkelijker kennen. Goed nieuws is dat we in mei al enkele activiteiten mogen organiseren, de coronamaatregelen in acht genomen uiteraard. Ik kijk er alvast naar uit om enkele Dzjambo’ers terug te zien of nieuwe gezichten te ontmoeten!

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal leeft binnen Dzjambo, nodig ik jullie heel graag uit om een kijkje te nemen op de Facebookgroep!

Datum bericht vrijdag 30 april 2021