Fons Dewulf

Filosofen stellen hun vragen in een maatschappelijke context. Fons Dewulf bestudeert hoe veranderingen in die context een invloed uitoefenen op filosofische vragen. Zo toonde hij aan dat Duitse interbellum wetenschapsfilosofie radicaal van karakter veranderde, nadat de exponenten gedwongen moesten verhuizen naar de Verenigde Staten vanaf 1933. In plaats van vragen te stellen over de plaats van wetenschappelijke kennis in de samenleving, kwam de focus te liggen op strikt apolitieke vraagstukken over de formele vorm van wetenschappelijke theorieën.

Ook onze hedendaagse roep om en filosofische reflectie op waarheid, is nauw verbonden met onze verschuivende maatschappelijke context. Online media veranderen de manier waarop we informatie vergaren en hoe we ze verspreiden. Sommigen beweren dat dit de norm van de waarheid zelf op de helling plaatst. In plaats van te focussen op die norm van waarheid, pleit Dewulf ervoor andere vragen te stellen die de maatschappelijke verschuivingen in een nieuw daglicht plaatsen.