Gerard Govers

Professor Gerard Govers is Vicerector aan de KULeuven, Groep Wetenschap en Technologie. Daarnaast is hij ook voorzitter van het Vlaamse klimaatpanel. Hij schreef onder andere een bijdrage voor het boek 'Meer, hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt', een bundeling van verschillende essays met een ecomodernistische insteek.