Glenn Deliège

Glenn Deliège studeerde wijsbegeerte aan de KU Leuven, waar hij een doctoraat behaalde in de milieufilosofie. Thans is hij verbonden aan de opleiding landschapsontwikkeling aan het KASK-HOGENT, waar hij onder andere het vak landschapsfilosofie doceert en onderzoek doet naar de rol die dieren spelen bij het ontwerp van stedelijke publieke ruimtes.