gustaaf de meersman

VRIJHEID VAN EXPREXSSIE DOOR INZICHT

Tijdens deze begeleidingen moedig ik de cursistes en cursisten aan om de techniek- en compositie-inzichten niet enkel toe te passen maar er ook, vanuit een eigen visie, “durven” van

af te wijken. De emancipatorische vrijheid om uiteindelijk zelf te bepalen waaraan jouw beeldrealisatie dient te voldoen.

Technisch inzicht is fundamenteel belangrijk, maar het mag niet leiden tot dogmatische wetmatigheden.