Piet Van Avermaet

Prof. Piet Van Avermaet is directeur Steunpunt Diversiteit & Leren en lid van de vakgroep Taalkunde, UGent. Doet onderzoek naar o.a. meertaligheid in onderwijs, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, discriminatie in onderwijs, migratie.

Activiteiten