Maart 2017 - december 2021

Kerk in het midden

In het project Kerk in het midden heeft Avansa samen met de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen twee lokale gemeenschappen begeleid in een participatieve zoektocht naar een herbestemming. Daarnaast is er een toolbox ontwikkeld waarmee ook andere burgers, overheden, verenigingen, … aan de slag kunnen.

Ki M nieuws tijdschrift herfst 2019 foto

Dit project is een voorbeeld van hoe Avansa een gemeenschap ondersteunt om op een co-creatieve manier een bijdrage te leveren aan een regiospecifieke nood. De parochiekerk neemt op het platteland een centrale plaats in, maakt deel uit van de dorpsidentiteit en vaak – meer nog dan in de stad – van de identiteit van de dorpsbewoner. Dorpen op het platteland beschikken ook over minder ‘plaatsen van gemeenschap’. Door de inspraak van de lokale gemeenschap kunnen behoeften en sluimerende initiatieven elkaar letterlijk in het midden van een samenleving vinden en tot vernieuwende voorbeelden uitgroeien


  • Ki M Overslag 12
  • Ki M Overslag 9

De trajecten die in het project werden opgestart hadden een kwalitatieve en diepgaande betrokkenheid van de lokale gemeenschappen. De participatietrajecten bestonden uit meerdere fases met verschillende groepen en rond diverse inhouden: de betekenisgeving van het kerkgebouw (wat zou er wegvallen binnen de gemeenschap als het gebouw niet meer kan gebruikt worden, wat is de impact op de openbare ruimte, wat is de impact op de dorpsidentiteit en de herkenbaarheid, …?), de mogelijke geschikte bestemmingen (waar is nood aan binnen de lokale gemeenschap, wat is er mogelijk met het gebouw, wat zijn de voorzieningen, welke opportuniteiten zijn er aanwezig, …?) en bij een (geplande) overgang van de oude naar de nieuwe bestemming, kunnen er overgangs- en zingevingsrituelen worden uitgedacht (welke herinneringen (collectief of individueel) bewaart het gebouw, op welke manier kan creatief, reflectief met de betekenissen worden omgegaan, welke zijn mogelijkheden om het kerkgebouw verder open te houden en tijdelijk te gebruiken, dient er zich meteen een mogelijkheid aan, wat zijn eventuele praktische aandachtspunten voor de gebouwenbeheerders en de andere partner(s), …?).

Ki M Dikkelvenne 4 copy Chantal Buysse
Ki M Exports Nieuwsbrief campagnebeeld geel

Ook een her- of nevenbestemming zoeken voor jouw parochiekerk?

Meer info over dit project of de Kerk in het midden-Toolbox?

Neem contact op met Sandrine DeWilde

In samenwerking met

  • Provincie Oost-Vlaanderen