Juli 2022 - …

Lerend netwerk ter versterking van de vrijwilligers(werking)

Remi walle U Owvw Z9 Dy6w unsplash

Een co-creatief project van Vrijwilligerspunt Gent, Eerstelijnszone Gent en Avansa regio Gent.

Met het lerend netwerk willen we de vrijwilligers en de vrijwilligerswerking van organisaties versterken. Met een aantal kleine vzw’s en verenigingen met weinig of geen beroepskrachten lopen we een traject van één jaar. De bedoeling is om van elkaar te leren over onderwerpen die voor onze werkingen en vrijwilligers een uitdaging vormen.

Het gaat over het vinden, onthalen, betrekken en motiveren van vrijwilligers. Maar evengoed vertellen we aan elkaar hoe we onze vrijwilligerswerking organiseren, hoe de vrijwilligers met elkaar omgaan en hoe we de werking meer divers kunnen maken. Welke mogelijkheden hebben sociale media? Welke aanpak zorgt voor veel volk op de activiteiten van de vereniging? Wat zijn de mogelijkheden om geld in de kas te brengen?

Bijzonder aan dit initiatief is dat de meewerkende organisaties zich engageren om zelf een inbreng te doen en om hun vrijwilligers en actieve leden aan te sporen om deel te nemen aan de leerrijke praktijken die we co-creatief uitwerken. Een vereniging kan een spreker aanreiken, een case uitwerken, een inleefactiviteit of snuffelstage aanbieden, een lokaal openstellen, catering voorzien, een fotoverslag maken, deskundigheid delen, …

Op die manier dragen we bij aan een actief netwerk van lokale verenigingen en organisaties, een uitwisseling van aanwezige knowhow en een versterking van het vrijwillig engagement in onze samenleving.

Meer info over dit project?

Neem contact op met Elisabeth Seeuws

In samenwerking met

  • Vrijwilligerspunt Gent, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
  • Sociaal Beleid Gent | Plazzo