Bestuursorgaan

Voorzitter

Barbara Beausart
barbarabeausart@hotmail.com

Ondervoorzitter

Djait Badra
badra@voem.be

Secretaris-penningmeester

André Ockerman
aockerman@hotmail.com

Andere leden

  • René De Pauw
  • Danny Anné
  • Nele Cox
  • Hugo De Vos
  • An Heyerick
  • Marijke Pruyt
  • Dirk Van Braeckel
  • André Ockerman
  • Christophe Scheire
  • Marleen Velleman