Bestuursorgaan

Voorzitter

René De Pauw
rene.p.g.de.pauw@gmail.com

Ondervoorzitter

Marijke Pruyt

marijke.pruyt@gmail.com

Secretaris-penningmeester

Dirk Van Braeckel
dirk.van.braeckel@telenet.be

Andere leden

 • Danny Anné
 • Barbara Beausaert
 • Marie Comyn
 • Nele Cox
 • Hugo De Vos
 • Badra Djait
 • Bart Doucet
 • An Heyerick
 • Bruno Lietaert
 • André Ockerman
 • Christophe Scheire
 • Lien Van de Velde
 • Marleen Velleman
 • Line Windey