Wat doet Avansa?

Samen leren over samenleving | Samen leren samenleven

Open aanbod

Samen met partners uit acht gemeenten in onze regio organiseert Avansa Regio Gent een open aanbod voor een breed en divers publiek. We ontwikkelen leerrijke praktijken (workshops, aanbodprojecten, debatten, lezingen, ontmoetingen, uitstappen, cursussen, een online-aanbod…) over maatschappelijke uitdagingen en noden. We willen met dit open aanbod iedereen uitnodigen (met oog voor kwetsbare mensen en groepen) om samen na te denken en met elkaar in dialoog te gaan over de maatschappelijke uitdagingen en/of mensen engagement laten opnemen in de samenleving.

Dit zijn de maatschappelijke thema’s die we behandelen en stimuleren:

  • duurzame samenleving 

  • democratische samenleving 

  • diverse en inclusieve samenleving 

  • omgaan met digitalisering 

  • sociale ongelijkheid en armoede aanpakken 

  • leefbaarheid van gemeenschappen in dorpen en steden 

  • maatschappelijke thema’s die specifiek leven in onze regio.


Projecten

Het uitwerken van participatieve trajecten en begeleiding op vraag.

Avansa regio Gent breidt in deze nieuwe beleidsperiode haar werking rond participatieve trajecten en begeleiding op vraag verder uit. We ondersteunen en versterken burgers, overheden en partners om op een co-creatieve en participatieve manier antwoorden te zoeken voor regiospecifieke noden en vragen. Het kan gaan over een breed uitgesponnen proces van bijvoorbeeld de herbestemming van een kerk - waarbij we samen op zoek gaan naar fondsen voor het project en samen met de diverse stakeholders een startarchitectuur uittekenen - tot en met het samenbrengen van burgers, overheden, middenveld en het samen uitwerken van voorstellen voor oplossingen.

Op vraag werken we ook procesbegeleidingen op maat uit voor doelgroepen, kansengroepen en gemeenschappen. Avansa regio Gent beschikt over een team met diverse expertise om samen en in verschillende aspecten (methodieken, subsidiedossiers, architectuur…) een boeiende bijdrage te leveren aan een dergelijk opzet.

Lees hier ons beleidsplan 2021-2025