Vrijwilligers

Bij Avansa zet een enthousiast team gedreven vrijwilligers zich dag in dag uit in om leer- en ontmoetingspraktijken te ontwikkelen en ondersteunen. Wij willen mensen mogelijkheden geven om hun engagement voor de samenleving te ontplooien.

Onze vrijwilligers nemen verschillende rollen op:

  • De vrijwilligers van Dzjambo organiseren interculturele ontmoeting waarbij Belgen en nieuwkomers elkaar leren kennen, Nederlands oefenen en in kleine groepjes leuke activiteiten plannen.
  • De ontmoetingsgroepen stellen een eigen lezingenprogramma samen en staan ook in voor de organisatie ervan.
  • Samenlezers gaan aan de slag met een methodiek waarbij de deelnemers in groep hun eigen ervaringen bespreken aan de hand van verhalen en gedichten.
  • Onze bestuurders helpen de krijtlijnen voor de werking van Avansa mee uittekenen.
  • De Helpende Handen en Voeten helpen (what’s in a name?) bij de praktische organisatie van de activiteiten in De Krook en op verplaatsing.
  • In de leesgroepen bespreken mensen samen een boek om hun leeservaring te verrijken en hun leesplezier te vergroten. De leesgroepbegeleiders leiden het gesprek in goede banen.

Wil je hier deel van uitmaken? Of heb je ideeën voor het opstarten van een nieuw initiatief? Stuur een mailtje naar info@avansa-regiogent.be of neem rechtstreeks contact op met de projectverantwoordelijke.