Januari 2021 - december 2025

Ontmoetingsgroepen

In deze groepen blijf je op de hoogte van wat zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten.

VIE-groep Gent

Voor vrouwen van 50+

Programma februari - juni 2022

8 februari 2022 | Samenleven met gezond verstand

In Samenleven met gezond verstand” verheldert en concretiseert Patrick Loobuyck de morele uitgangspunten en de sociale mechanismen van ons samenlevingsmodel: vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit. Redelijkheid kan ons redden.

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof en hoogleraar

22 februari 2022 | Hubertina

Hubertina is een intrigerend en belangrijk boek dat Vlaanderen met de dubbelzinnigheden van zijn 20ste-eeuwse geschiedenis confronteert. Hubertina Aretz is geen fictief personage. Ze werd op 22 augustus 1893 in Horbach bij Aken geboren in een streng katholiek mijnwerkersgezien. Ze heeft zich tijdens de tweede wereldoorlog ingezet voor de ondergedoken Joden van Antwerpen. Daar heeft ze een hoge prijs voor betaald. Onverschrokken en strijdlustig zijn misschien de woorden die haar karakter het best omschrijven.

Kristien Hemmerechts

8 maart 2022 | Op reis – Reizen als werk en als levenservaring

Staat het in de sterren geschreven? Feit schijnt te zijn dat boogschutters de drang om te reizen in zich hebben. Han Verschure neemt ons mee op een stukje levenstocht. Al van heel jong was aardrijkskunde zijn lievelingsvak; met zijn ouders, die commis voyageurs waren (textielvertegenwoordigers), ging hij steeds graag mee. Avonturen van zee- en landexpedities en -helden boeiden hem. Hij trok er al vroeg op uit als fietser, zeiler, camper, matroos en als reizende-lerende architect (o.m. Expo 58). Verschure specialiseerde zich in stedenbouw, ruimtelijke planning, milieubeleid en duurzame ontwikkeling; in Noorwegen, in de Verenigde Staten, en werkte al vroeg in het Midden-Oosten en Indonesië, deels onder gewetens-bezwaarde statuut.

Alhoewel zijn professionele thuisbasis de KULeuven is, is hij meer een practicus en veldwerker en permanente lerende. Han Verschure heeft heel veel internationale oud-studenten waarvan er nu verschillenden zijn werkpartners of leermeesters zijn. Zijn werk vertaalt zich meer in realisaties ter plekke (verbetering van volkswijken, stadsuitbreidingen, rurale planning , woningbouw, beleidsvoorstellen duurzame stedenbouw) dan in theoretische traktaten… Zijn verhaal heeft ook zijn persoonlijk traject beïnvloed, ook dat is onderdeel van de menselijke realiteit.

Han Verschure, prof.em. KULeuven

22 maart 2022 | Lentelunch

Plaats nog te bepalen

19 april 2022 | Indië, paradoxale wereldmacht

India is een subcontinent met meer dan een miljard inwoners. Prakash Goossens geeft een overzicht van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en van de vele godsdiensten en culturen. Het kastenstelsel, de rijke tradities, de economie, de veelheid aan religies, de armoede, … Prakash Goossens is door adoptie Belg van Indische origine en heeft rechten en internationale politiek gestudeerd aan de KU Brussel, KU Leuven, Université Robert Schuman Strasbourg en Université Catholique de Louvain.

Prakash Goossens

10 mei 2022 | Discretie, een verloren deugd

Onze tijd houdt van transparantie en duidelijkheid. Van zwart op wit. Van alles of niets. We willen alles weten, alles zien, alles naar buiten brengen. Discretie is uit de gratie geraakt. En toch, zo luidt de stelling van dit boek, maakt discretie ons leven waardevol. Soms is het beter om niet voluit te gaan, niet alles te geven, zodat een ruimte kan ontstaan waarin we ons veilig voelen en waarin ook anderen kunnen gedijen. Misschien zijn het zelfs onze geheimen die ons maken tot wie we zijn. Peter Venmans onderzoekt wat discretie betekent in de verschillende domeinen van ons dagelijkse leven. Discretie is een prikkelend filosofisch essay over een deugd die verloren dreigt te gaan, maar waar we meer dan ooit behoefte aan hebben.

Peter Venmans, filosoof en hispanist

Het boek over “Gastvrijheid” zal eveneens uit zijn.

24 mei 2022 | Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz (1867-1945) was een Duitse expressionistische kunstenares. Haar zoon Peter sneuvelde vrijwel meteen na zijn aankomst aan het front in de Westhoek tijdens WO I. In haar kunstwerken uit Käthe haar opstand tegen oorlog en armoede. Daarnaast brengt ze het verhaal als moeder van een gesneuvelde soldaat, onder meer in het beklijvende oorlongsgedenkteken ‚Het Treurend Ouderpaar‘. Haar sociaal geëngageerde werken hadden een impact tot ver buiten Duitsland, en ze onderhield contacten over de hele wereld.

Fabienne De Meulemeester

7 juni 2022 | De binnenzak van de ziel

Performance

Kurt Defrancq

VIE-groep Merelbeke

Voor vrouwen van 50+ 

Programma januari - mei 2022

27 januari 2022 | Amerika, het had zo mooi kunnen zijn

De heer Steven De Foer, journalist bij De Standaard, komt spreken i.v.m. zijn laatste boek: Amerika, het had zo mooi kunnen zijn. Het wordt een treffend en ontluisterend beeld van een uitverkoren natie. Bijzonder boeiend.

10 februari 2022 | The grand Tour van de 17de tot de 20ste eeuw

Sabine De Vriendt, erkend psycholoog ( UAntwerpen en groepspraktijk AXI) master taal- en letterkunde (CVO Focus en Arteveldehogeschool) maakt met ons een virtuele reis naar Rome met Goethe en treed in de voetsporen van Henry James.

10 maart 2022 | Het assisenhof, het theater van de gerechtigheid

De heer Jacques Lesage komt een lezing geven over Het assisenhof, het theater van de gerechtigheid. Voordracht met een hoekje af.
De auteur-verteller-spreker is geen jurist maar een observator, die aandachtig toekijkt, luistert en probeert te voelen. Kortom, het werk dat een auteur doet. Vanuit zijn eigen biotoop vraagt hij zich af of assisen gelijkenissen vertoont met het theater en ondertussen gaat hij op zoek naar kleine kantjes en grote emoties, want het menselijke is permanent aanwezig in de assisenzaal. Dit wordt vast boeiend.

24 maart 2022 | Geleid bezoek aan de boekentoren in Gent

We doen dit in twee groepen:

  • De eerste groep start om 10.00 u. aan de boekentoren en eindigt om11.30 u. op het St.-Pietersplein.
  • De tweede groep start om 10.30 u.op het St.-Pietersplein en eindigt om 12.00 u. aan de boekentoren.

Een rondleiding duurt anderhalf uur met als hoogtepunt een bezoek aan de Belvédère. Buiten wordt de inplanting van de universiteit op de Blandijnberg besproken en wordt de link gelegd met de St.-Pietersabdij. Een aanrader!

21 april 2022 | Dit is Europa

Professor Hendrik Vos, politicoloog, verbonden aan de UGent en directeur van het centrum voor Europese studies. Zijn specialisaties zijn: Europese politiek, actuele vraagstukken en besluitvormen. Hij komt over zijn boek “Dit is Europa” spreken en vertellen. We kijken er naar uit.

5 mei 2022 | Leven en werk van Frida Kahlo

Mevrouw Fabienne Demeulemeester, kunsthistorica, komt spreken over het leven en werk van Frida Kahlo ( 1907 – 1954 ) die een cultfiguur, maar ook een betekenisvolle kunstenares was.

19 mei 2022 | Daguitstap met de bus naar Lessines met bezoek aan Hôpital Notre Dame à la Rose

Dit gasthuis werd opgericht in de 13de eeuw. Een gemeenschap van nonnen zouden er 8 eeuwen lang zorgen verstrekken aan zieken .Op deze verbazende site ontdekt de bezoeker een parcours langs verschillende zalen met waardevolle kunstvoorwerpen, medische instrumenten uit vroegere tijden, farmaceutische collecties en een tuin met geneeskrachtige planten. We rijden ook naar een berg met prachtig uitzicht ten noorden van Doornik: de Mont St.-Hubert waar we wellicht zullen lunchen. We sluiten af met een bezoek aan de kathedraal Notre Dame met daarna een vrij moment op een terrasje of café. Concrete afspraken en de prijs voor de uitstap volgen nog.

Plus-groep

Donderdagnamiddagen (14u-17u).

Bekijk het programma hier.