Januari 2021 - december 2025

Ontmoetingsgroepen

In deze groepen blijf je op de hoogte van wat zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Breid je kennissenkring uit en kom regelmatig samen met leeftijdsgenoten.

VIE-groep Gent

Voor vrouwen van 50+

Programma september-december 2021

14 september | De kinderen van Dzengis Kahn

De fascinerende geschiedenis van de steppevolkeren, hun invloed op buurland China en de uitbouw van het Mongoolse wereldrijk worden belicht.

Etienne Hautekeete

28 september | Bezoek aan Het Dr. Guislain museum | Rondleiding in de kunstcollectie “De Kabinetten”

Kunst is onmisbaar. Ze raakt, prikkelt de verbeelding, doet nadenken over mens en samenleving. Kunst kan schaamteloos mooi zijn en bewondering wekken door haar virtuositeit en zeggingskracht.

We verdelen ons over 3 groepen a.v.:

1ste groep: 9.00 uur

2de groep: 9.30 uur

3de groep: 10.15 uur

  • Bijdrage : toegangsprijs museum 8 € + bijdrage gids (voorzie je van wisselgeld voor de vlotheid). Mondmasker meebrengen

Bereikbaarheid

  • Met de auto: er is gratis parking voorzien voor museumbezoekers.
  • Openbaar vervoer: station Gent-Sint-Pieters - tram 1, halte Guislainstraat.

VOOR DE PRAKTISCHE ORGANISATIE VOLGT NOG EEN APARTE MAIL

12 oktober | Acht kunstenaressen in het Parijs van 1850 tot 1900

In 1850 is Parijs dé stad van moderniteit en kunst. Er is het Louvre, het Musée de Luxembourg, er zijn de wereldexpo’s in 1955, 1967, 1878, 1889 en 1900 en er is de opkomst van de eerste avant-garde bewegingen (realisme, impressionisme en symbolisme). Het aantal kunstenaars uit alle windhoeken neemt er exponentieel toe. Eeuwenlang kregen vrouwen geen toegang tot het officieel kunstonderwijs, dat uitsluitend gericht was naar mannen. Vrouwen mochten alleen een rol vervullen in de huiselijke sfeer als echtgenote en moeder. In 1870 en 1880 openen in Parijs twee privé-academies voor vrouwen: “L’académie Filippo Colarossi” en “L’Académie Rodolphe Julian”. Deze trekken dozijnen eerst-klas Amerikaanse, Scandinavische, Duitse, Zwitserse en Russische vrouwelijke artiesten aan. Ze overwinnen obstakels en sociale regels om hun talenten aan te scherpen en carrière te maken in een tijd waarin vrouwen nog een chaperon nodig hebben om buitenshuis te komen. Talentvolle artiesten zijn Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Mary Cassatt (USA), Marie Bashkirtseff (Rusland), Louise Breslau (Zwitserland) en Cecilia Beaux (USA). Teveel artiesten blijven nog onbekend. Pas in 2018 wordt hun oeuvre uitgebreid getoond op de expo “Kunstenaressen in Parijs 1850-1915” achtereenvolgens in Parijs, Dallas en Boston.

Christiane Struyven, kunsthistorica

26 oktober | Wij versus zij: Polarisatie als verrijking of bedreiging

In een steeds complexer wordende samenleving is het logisch dat er meer fricties komen en gradueel de druk tot polarisatie toeneemt. De laatste jaren zien we dan ook een zorgwekkende toename van verhitte discussies over hoofddoeken, zwarte pieten en kerststallen tot regelrechte sociale catastrofes waarbij groepen vijandig tegenover elkaar komen te staan. Van de Balkan, over de Brexit tot identitaire bewegingen gaan we dieper in op de drijfveren van polarisatie, hoe een vijandige wij-versus-zij dynamiek het sociaal weefsel van een samenleving doet verbrokkelen. Maar ook hoe polarisatie heel verrijkend kan zijn voor een democratie als men op de bal i.p.v. de man speelt. Tot slot wordt er concreet ingegaan hoe je bedreigende polarisatie constructief kan ombuigen als burger en professional. Een must voor elke betrokken medemens.

Christophe Busch, criminoloog en Master in de Holocaust- en Genocidestudies. Hij leidt het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

9 november | Traliemoeders

Sabine De Vos schreef het boek "Traliemoeders" dat ze aan ons komt voorstellen.

Ze zorgt voor een unieke blik achter de schermen van een wereld vol geheimen en nog nooit vertelde verhalen over de kracht van moederliefde, of het ontbreken ervan, over samenleven in een cel, het lawaai en de eenzaamheid, de stilte... Het verhaal van vrouwen die door een fout niet alleen dader, maar ook slachtoffer zijn.

Ze laat naast mama’s ook begeleiders, psychologen en directies aan het woord.

Sabine De Vos, schrijfster en mediafiguur

23 november | Surrealisme, filosofie en invloeden

Als kunststroming is het surrealisme goed bekend: de namen Dalí, Magritte, Buñuel, Eluard of Aragon zeggen iedereen wel iets. Dat het surrealisme echter niet begonnen is als artistieke beweging, en dat het zich daar ook nooit mee heeft willen vereenzelvigen, is vandaag minder geweten. Deze lezing stelt een andere, filosofische benadering van het surrealisme voor, die probeert dichter bij de oorspronkelijke bedoelingen van de surrealisten te blijven. Niet de vraag wat die vreemde schilderijen en gedichten dan wel mogen betekenen staat centraal, maar eerder de vraag wat de surrealisten ertoe bracht om zo'n ongewone werken te maken. Hoe keken zij naar het creatieve proces? Hoe verhoudt dat proces zich tot de werkelijkheid en de samenleving? In welk opzicht kan het surrealisme revolutionair genoemd worden (hun eerste tijdschrift heette "La Révolution surréaliste")? Aan de hand van een aantal passages uit centrale teksten en de ruime filosofische en politieke context wordt de ontwikkeling van de surrealistische beweging geschetst van het opwindende begin in de jaren '20 tot de officiële (?) opheffing van de beweging in 1969.

Lieven De Maeyer, taal- en letterkundige

7 december | De binnenkant van de ziel

Performance

Kurt Defrancq

VIE-groep Merelbeke

Voor vrouwen van 50+ 

Programma oktober-december 2021

7 oktober 2021 | Wat weten we (niet) over ons brein?

Mevrouw Sabine De Vriendt, erkend psycholoog UAntwerpen, komt spreken over het brein (z)onder stress en daaraan verbonden: onthouden en vergeten.

Wat weten we (niet) over ons brein?

Wat zijn de invloeden van stress op het brein i.v.m. studie, werk en dagelijkse functies?

Switchen tussen lange- en kortetermijngeheugen, concentratieverlies en burn-out.

21 oktober 2021 | Nationalisme, federalisme en confederalisme.

Wat is het verschil? Wat houdt het in? Wat is een oplossing voor België?

In deze tijd zeer actueel en daarom komt de heer Frans Verdoodt, historicus, ons dit glashelder uitleggen.

4 november 2021 | Toen geluk nog heel gewoon was.

De heer Dirk Musschoot komt in zijn eigen stijl ons vertellen hoe het Vlaamse gezin in 100 jaar helemaal veranderde.

18 november 2021 | Berthe Morisot (1841 – 1895)

Mevrouw Fabienne Demeulemeester, kunsthistorica, laat ons kennis maken met de schilderes

Berthe Morisot (1841 – 1895) die een pionier was tussen de mannelijke impressionisten.

2 december 2021 | Congé payé

De heer Michel De Wit, regiogids kust, verklaart het kusttoerisme.

16 december 2021 | Luc De Bruycker

We sluiten het jaar 2021 af met een typische Gentse gastspreker, nl. de heer Luk De Bruycker.

Welke causerie het juist wordt, zal pas later opgegeven worden. (na half september)

Plus-groep

Donderdagnamiddagen (14u-17u).

Bekijk het programma hier.