Astrid Claire Mia

ARTIST STATEMENT


conceptual online/offline artist i.t.


22//23


Als conceptueel kunstenaar vormen de constructie en deconstructie van taal, ruimte en identiteit de kern van mijn artistieke praktijk, waarin leven en werk sterk vervlochten zijn. Ook gaat een grote fascinatie uit naar stilte en ruis, evenwicht en balans, ordening en structuur. Methodieken zoals alter ego’s, archivering, expand & shrink zijn mijn signatuur. Taal is een verbindende factor en een vorm van poëzie is altijd aanwezig.


Intrinsiek dragen mijn kunstwerken iets efemeers en tijdelijk in zich: een kortstondig vasthouden van het vluchtige, een momentum waarop het schijnbaar onbelangrijke aan belang wint. Ze houden zich ver weg van ‘perfectie’ of ‘voltooidheid’ en gaan uit van een zekere ‘fluïditeit’.


Het medium dat ik kies vloeit voort uit het gekozen concept. Ik ben thuis in verschillende disciplines, met een voorliefde voor kleine sculpturen, installaties, performances, in situ werk en mail art. Mijn veelzijdigheid als kunstenaar staat verdieping niet in de weg.


De artistieke weg die ik afleg groeit organisch, maar tegelijkertijd volg ik een doordacht, weloverwogen, beredeneerd traject. Stilte, eenzaamheid en reflectie zijn daarbij essentieel. Een vorm van (zelf)quarantaine is me niet vreemd, net zo min als (zelf)kritiek. Tegelijkertijd weet ik me omringd door inspirerende vrienden, kennissen, kunstenaars. Je openstellen voor het het werk en leven van anderen, is voor mij een conditio sine qua non om te kunnen werken, te kunnen leven.