Benjamin De Vos

Benjamin De Vos (1994) werkt sinds 2016 als assistent aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (UGent), hoofdzakelijk voor de vakken van Antieke Wijsbegeerte en Middeleeuwse Wijsbegeerte. Daarnaast bereidt hij een interdisciplinair doctorale thesis voor (Filosofie en Letterkunde Grieks-Latijn) over de rol van waarheid en schijn, verbonden met de receptie van Platonisme en Sofistiek, in de enige filosofische, (joods-)christelijke roman uit de 3de-4de eeuw: de pseudo-Clementijnen.


Voor meer informatie over dit onderzoek en voor een lijst van publicaties: https://research.flw.ugent.be/nl/bmardvos.devos. Voor een lijst van lezingen: https://ugent.academia.edu/BenjaminDeVos.