Avansa regio Gent start mee Digibank op

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is aanwezig op verschillende vlakken. Zo hebben mensen ze een ongelijke toegang tot technologie zoals een laptop of internetverbinding. Ook beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder gebruik maken van e-dienstverlening. Met de Digibanken wil o.m. Avansa regio Gent daar verandering in brengen!

Digistroom a4 1

Samen met de projectcoördinator Werken Leie & Schelde en heel wat partners, diende Avansa regio Gent een projectvoorstel voor Digibanken in onze regio in. Dat voorstel is nu goedgekeurd. In januari 2023 ging het Digibankenproject van start onder de noemer ‘Digistroom’.


Wat doet een digibank?

In een Digibank kan je een laptop of tablet ontlenen, een opleiding of workshop volgen rond digitale vaardigheden, zoals bv. gebruik van Smartschool voor de ouders, kopen en verkopen online, ... of individuele begeleiding bij het gebruik van online dienstverlening, zoals bv. Tax-on-web, inschrijvingen kinderopvang, ...

Voor wie?

Het Digibankproject richt zich tot alle burgers, maar in het bijzonder tot de meest kwetsbare inwoners (18+ jaar) die woonachtig zijn in onze werkingsregio. Met de oprichting van lokale Digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Het project Digibanken kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

PRAKTISCH:

Is of komt er een Digibank in jouw buurt? Neem een kijkje op https://digibanken.vlaanderen.be/digibanken

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Mail naar charly.maes@avansa-regiogent.be of kijk eens op de website www.digistroom.be

I.s.m. VDAB, Ligo Gent-Meetjesland, Groep Intro, Beego, Emino, Ateljee vzw, Deinze Industrie, Welzijnsschakel de Zonnebloem, CVO, Zorgband Leie en Schelde.

Warme oproep voor inzameling IT

Wil/kan je als bedrijf of lokaal bestuur IT (laptops, tablets, …) ter beschikking stellen voor het project digistroom? Neem contact op via digistroom@werkenleieenschelde.be.

Datum bericht ma 20 maart '23