Nieuws

Comon Gent: Bouw mee aan een verstaanbare zorg voor alle Gentenaars

Dit voorjaar startte het project Comon. Hoe kunnen we van Gent een gezondere stad maken, met technologie als deel van de oplossing? Dat was de vraag van één miljoen. Een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook staat klaar voor de ultieme uitdaging van de Gentenaar. Eindelijk is het zover. Uit de ingezonden uitdagingen en op basis van stemmen en reacties van Gentenaars, koos de adviescommissie er één uit om mee verder te gaan: Hoe maken we de gezondheidszorg verstaanbaarder voor iedereen in onze superdiverse stad?

Comon uitdaging

Te veel mensen ervaren drempels in de gezondheidszorg. ‘Verstaanbaarheid’ is een belangrijke. ‘Verstaan mijn dokter en ik elkaar juist?’ Hierover gaat deze Comon-uitdaging. Elkaar begrijpen is cruciaal in een relatie tussen dokter en patiënt. En toch loopt het hier vaak fout. De patiënt verstaat de arts niet omdat die andere, vaak moeilijke woorden gebruikt. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien: van het uitstellen van een doktersbezoek tot het niet nemen van medicatie, niet uitvoeren van kine-oefeningen, niet weten bij welke zorgverlener je moet zijn voor welke aandoening enzovoort.

Migraine in elke cultuur anders uitgelegd

De idee achter deze uitdaging komt van de Gentse gynaecologe Leyla Yüksel. Zij houdt een pleidooi om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door je als arts meer verstaanbaar te maken naar je patiënt. "Als kind wist ik al dat ik dokter wilde worden. Ik kom uit een Turks arbeidersgezin en was voorbestemd om een opleiding snit en naad te volgen. In de plaats daarvan studeerde ik af als eerste Turkse vrouw aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Antwerpen. Als opgroeiend meisje vond ik het heerlijk om in de wachtkamer te kijken naar de relatie tussen de patiënten en de dokter. Ik trad toen vaak op als tolk tussen beiden. Wist je bijvoorbeeld dat migraine in elke cultuur anders wordt uitgelegd?"

Verstaanbaarheid is ingebed in verschillende contexten en culturen van mensen. Zo zijn bepaalde zaken/ziektes taboe in sommige culturen. Digitalisering zit verstaanbaarheid ook vaak in de weg. Zo vinden sommige ouderen moeilijk hun weg in de digitale maatschappij.

Iedereen wordt er beter van

Gent is een superdiverse stad. Willen we verstaanbare zorg voor iedereen, dan moeten we rekening houden met afkomst, leeftijd, woonlocatie, thuissituatie, erfelijkheden en familiale omgeving. Begrijpen we elkaar juist, als ik iets vertel over mijn zwangerschap? Ben ik de enige die eigenlijk geen snars begrijpt van mijn ontslagbrief in het ziekenhuis? En hoe krijg ik uitgelegd wat er precies verkeerd voelt aan die verzwikte enkel, als mijn Nederlands niet zo goed is?

Comon zet een experiment op

Bouw jij mee aan een verstaanbare zorg voor alle Gentenaars? In de volgende stap gaan we samen met Gentenaars, experten, wetenschappers en technologen deze uitdaging verfijnen, oplossingen bedenken en een experiment opzetten, waarbij technologie een rol speelt.


Ondertussen: schrijf je hier in voor nieuws heet van de naald 🖊️ https://ap.lc/Fkr8C

Comon werd opgericht door Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De krook en werkt nauw samen met Avansa regio Gent en Urgent.fm

#comongent

#laatdieuitdagingmaarcomon

Fotografie Studio Edelweiss

www.comon.gent

Datum bericht do 22 april '21