Nieuws

Dag van de Filosofie 2023: Weerloos en waardevol

De Dag van de Filosofie 2023 beoogt alles wat niet in prijs is uit te drukken, weer volop op waarde te brengen.

DVF krook 2560x2160

‘Alles van waarde is weerloos’, leert Lucebert. Maar is dat wel zo? Welke waarden zijn net weerbaar? Waardering begint vaak met meten: het bericht op de sociale media met de meeste ‘likes’ is het leukste. Veel jongeren geven aan dat sociale media sterk hun zelfbeeld bepalen. Wat als we op een andere manier beoordelen wat ‘waardevol’ is, en niet enkel de geldwaarde, maar ook de gebruikswaarde, esthetische waarde en morele waarde mee in ogenschouw nemen? Hoe verandert dan onze blik op kunst, op verschillen tussen mensen (en hun ‘beperkingen’), op onze eigenwaarde?

PRAKTISCH:

Zondag 30 april (10u-18.30u)

Locatie: KASK School of Arts, ingang Louis Pasteurlaan, Gent

Tickets en programma vanaf 1 maart 2023 beschikbaar via www.dagvandefilosofie.be.

Datum bericht di 6 december '22