Dialoog

Dialoog: ouderschap in en vanuit detentie

Online activiteit i.h.k.v. Dialoog

Ouders in detentie beeld

'Ik voelde me verschrikkelijk maar dat wilde ik niet aan mijn kinderen tonen. Ik wilde hen beschermen voor de ellende waar ik in zat en ik wilde niet tonen hoe verschrikkelijk het daar was... dus hing ik ik de vrolijke clown uit als ze op bezoek kwamen.... Je voelt je heel slecht als moeder.'

Zo getuigt een vrouw in een artikel in de krant ‘De Zondag’ over moederschap in detentie.

De impact van opvoeden in detentie.

De impact van gevangenschap op de familie en het sociale netwerk van een dader is enorm. Zeker wanneer die dader een papa of mama is. Hoe is het om ouder te zijn in de gevangenis? Welke impact heeft dit op de kinderen? Schiet ons huidige gevangenissysteem tekort voor ouders in detentie? En zo ja, hoe komt dat? Wat zijn de knelpunten? Hoe kunnen we zorgen voor een betere opvoedingsaanpak in de gevangenis?

  • We vragen het aan een dochter van een ex-gedetineerde papa, die haar ervaringen met ons komt delen. Marlies Gailliaert (De Huizen vzw) gaat met haar in gesprek.

  • Manu Pintelon (De Huizen vzw) en Prof. Dr. An-Sofie Vanhouche (Crime & Society Research Group (CRiS) - VUB) belichten daarna enkele bevindingen uit studie en praktijk.

  • We sluiten af met een panel waar Bart Schoovaerts (Avansa Oost-Brabant) in gesprek gaat met Marlies Gailliaert, de dochter, Sofie Mortier (CKG Sint-Clara) en Prof. Dr. An-Sofie Vanhouche. Tevens gaan ze in op vragen en bemerkingen van het publiek.

Praktisch

  • De online-activiteit ‘Ouderschap in detentie’ is gratis, maar inschrijven is verplicht via onderstaande knop.

  • De link waarmee je de streaming kan volgen krijg je op 26 oktober per mail toegestuurd.

  • Neem vooraf onze tips voor een geslaagde videobabbel door op https://avansa-mzw.be/blog/videobellen-tips

Initiatief

'Ouderschap in detentie' is een initiatief van het project DIALOOG, in nauwe samenwerking met De Huizen vzw en Crime & Society Research Group (CRiS) - VUB.
Datum bericht ma 3 oktober '22