“Er is één emotie die voor mij redelijk prominent in de wereld aanwezig is, maar waar nog niet veel over gepraat is. En dat is trots”

Op een ijskoude maandagochtend hebben we een afspraak met Martha. Online via Zoom vanuit hun te verbouwen huisje in de Ardennen. Met dikke sjaal en bijna ijskoffie – de verwarming had het de avond ervoor begeven - hebben we het een dik halfuur lang over trots. Een thema waar nog maar weinig rond geschreven en gedaan wordt, en dat vindt Martha zonde: “Ik denk zelfs dat we een soort van trots-allergie hebben.”

Cover4 min

Martha Claeys is slechts 28, maar in de filosofiewereld is ze een upcoming talent. Ze schreef al diverse artikels en essays over thema’s als feminisme en racisme, heeft samen met filosofe Lotte Spreeuwberg de gelauwerde podcast ‘Kluwen’ en komt in maart van dit jaar met haar debuut Trots, de filosofie van een emotie naar buiten. Een geëngageerde filosofe, niet verwonderlijk als je weet dat schrijfster Anne Provoost en schrijver en activist Manu Claeys haar ouders zijn.

“Aan de keukentafel werd er heel vaak over de actualiteit gediscussieerd. We hadden ook altijd begeleiding bij schrijftaken op school. Dat is een ongelofelijke luxe, waar ik mij niet altijd bewust van ben geweest. Het is super bepalend geweest voor mijn verdere loopbaan, daar kan ik zeker niet om heen. De thema’s waarin ik geïnteresseerd ben, komen vaak van mijn ouders. Maar anderzijds wordt het ook steeds meer een wisselwerking. Ik denk bijvoorbeeld veel na over het feminisme: vroeger ging dat vooral over gender- en rollenverdeling thuis, maar nu komen daar ook heel veel vragen rond seksualiteitsbeleving, lichaamsbeeld, de MeToo-beweging, … bij. Dat zijn dingen die mijn moeder minder heeft meegekregen en nu plots, door de lens van de jongere generatie, ook over begint na te denken. En dat is wel leuk. Het is wel iets waar ik vaak over nadenk: wat als ik in een ander gezin was opgegroeid? Had ik dan iets helemaal anders gedaan? En zou mij dat ook hebben gelegen? Of is het toch iets dat in jou zit? Het nature/nurture verhaal...”

Martha Claeys Print 11 min
“Je hebt heel veel (politieke) bewegingen waarin trots een rol speelt, en toch is daar bijna geen filosofisch boek over verschenen”
Martha Claeys, Filosofe

Alleen zijn vs. Eenzaamheid

Tijdens het laatste jaar van de middelbare school ging Martha op uitwisseling naar Uruguay. En ze voelde zich daar best alleen. Ze besloot er daarom haar eindwerk rond te maken en schreef een essay over het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid. “Om dat gevoel beter te begrijpen. Het was voor mij de eerste aanraking met filosofie, maar vooral met het feit dat filosofie niet abstract hoeft te zijn. Het kan ook over heel concrete ervaringen gaan. Dat essay was ook een soort test voor mij om te zien of ik in filosofie verder wilde gaan. Niet lang nadien heb ik me ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Het hele concrete is tijdens mijn opleiding wel wat terug naar de achtergrond verdwenen. Pas tijdens mijn doctoraat realiseerde ik mij dat filosofie ook echt wel iets kan zeggen over politiek, machtsverhoudingen, en ons inzicht geven in onze dagelijkse sociale realiteit, waarbij veel op het spel staat. Het is volgens mij een misvatting dat filosofie heel zweverig en abstract zou zijn. Het is ook vandaar dat ik graag aan publieksfilosofie doe; om aan andere mensen duidelijk te maken wat voor waardevolle rol dat nadenken over de dingen die we meemaken, kan spelen. En dat hoeft helemaal niet stoffig of abstract te zijn!”

Cover1 min
“Trots kan echt een manier kan zijn om plek in te nemen in de wereld, vooral voor mensen die lang geen plek hebben gekregen”
Martha Claeys, Filosofe

Trots, de afwezige emotie

Dat Martha in maart een debuut uitbrengt over het thema ‘Trots’ is geen toeval. Al jaren vormt het een rode draad doorheen haar werk. Een emotie waar we als mens niet echt een warm gevoel bij krijgen, omdat het nog te veel geassocieerd wordt met ego’s en narcisme. Maar daar wil Martha verandering in brengen: “Het boek is eigenlijk een hertaling van mijn doctoraatsthesis die ik in het Engels schreef. Een uitgeverij heeft me gecontacteerd met de vraag om het in het Nederlands te schrijven en voor een breder publiek. Ik was meteen enthousiast, maar heb het proces wel onderschat. Ik moest het niet alleen vertalen, maar moest het ook veel concreter maken met veel meer voorbeelden. Je moet het publiek overtuigen van wat er op het spel staat, het mag geen abstract-theoretisch werk blijven”

Maar waarom vindt ze trots dan zo’n belangrijk thema? “Ik ben ervan overtuigd dat emoties niet iets uiterst persoonlijk zijn, maar dat ze ook vaak iets zeggen over de wereld waarin we ons begeven. Over de waarden die je hebt, de dingen die je belangrijk vindt, … en wat je schadelijk vindt of goed vindt. Emoties kunnen van daaruit ook een heel grote maatschappelijke en politieke betekenis hebben. En dat is iets wat de laatste jaren voor een groter publiek duidelijk wordt. Klimaatprotesten of de MeToo-beweging worden bijvoorbeeld vaak in het kader van woede beschreven. Er wordt heel veel geschreven rond vrouwelijke woede, en ook liefde is binnen de filosofie een zeer aanwezige emotie. Maar er was één emotie die voor mij redelijk prominent in de wereld aanwezig is, maar waar toch nog niet heel veel over gepraat is. En dat is die trots. Mijn eerste vraag was dan ook: waarom is die zo afwezig? Want kijk naar de Gay Pride, de Proud Boys (een extreemrechtse neo-fascistische organisatie die politiek geweld gebruikt en promoot en enkel mannen als leden toelaat, nvdr.), nationalisme, … Je hebt eigenlijk heel veel (politieke) bewegingen waarin trots een rol speelt, en toch is daar bijna geen filosofisch werk over verschenen.”

Empowerment

Volgens Martha’s intuïtie spreken we niet vaak over trots omdat we het een frivole emotie vinden. “We willen niet te veel lucht in onszelf pompen, het is aanstellerig en narcistisch om over trots bezig te zijn. Ik denk zelfs dat we een soort van trots-allergie hebben, dat we liever niet te veel aandacht geven aan die emotie. Dus als we over de emotie trots spreken, is het vooral negatief. En daardoor missen we iets belangrijk: dat trots ook echt een manier kan zijn om plek in te nemen in de wereld, vooral voor mensen die lang geen plek hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan bodypositivity, dikke vrouwen die zeggen: ‘Ik moet mij niet schamen.’ In de Black Lives Matter-beweging zit dan weer de black pride: het oké zijn en houden van een huidskleur, een bepaald soort haartype en achtergrond. Door trots negatief te bejegenen, verliezen we een middel van empowerment; een middel om te protesteren tegen ongelijkheid. Het is vanuit die drive dat ik dacht: hier wil ik me in verdiepen. Waarom heeft trots vaak een wrange bijsmaak? En wat is dan het verschil met trots die ons wél vooruitbrengt?”

“Trots kan een grote rol spelen in het ambitieus zijn in je leven, in doelen willen bereiken”
Martha Claeys, Filosofe

Trots zijn op een prestatie vs. trots op jezelf

Trots als publieke emotie dus, maar wat dan bijvoorbeeld met mensen die hun prestaties tentoonstellen via social media zoals LinkedIn? “Trots als privé emotie hoeft niet een en al zelf opschepperij en superioriteitsgevoelens te behelzen. Daarover heb ik mij veel op psychologisch onderzoek beroept. Trots kan een grote rol spelen in het ambitieus zijn in je leven, in doelen willen bereiken. Het is dan een soort beloning voor het streven naar het hoogste wat in jezelf zit. Veel psychologen tonen aan dat het psychologische aspect van trots een hele grote waarde heeft. Er is één experiment dat me altijd is bijgebleven: als proefpersonen een lastig taakje moeten doen en ze krijgen achteraf geen bevestiging, dan gaan ze minder lang aan het volgende lastige taakje werken dan wanneer de begeleider zegt: ‘Amai, ik ben echt fier op jou, je hebt dat goed gedaan en je mag trots zijn’. Dus ik vind dat er ook wel een waarde is in die emotie van trots willen ervaren. Want dat betekent dat je je best doet, dat je het goed wil doen!”

“Ik maak in mijn boek een duidelijk onderscheid over trots zijn op een prestatie versus trots zijn op je eigen menselijkheid, je identiteit, jezelf. Daarin gaat trots eerder over waarin je gelijk bent met anderen. In een Gay Pride is de rol van trots volgens mij juist wijzen op een gelijkheid met anderen: ‘Wij verdienen evenveel als al de rest.’ Maar de trots die jij beschrijft op LinkedIn, gaat net over het verschil in de verf zetten: ‘Ik ben groter dan jij, ik heb iets beter gedaan dan jij.’ En dat gebeurt niet zo bewust natuurlijk, maar dat is eigenlijk wel wat je doet. Je zet de dingen in de verf waarvoor jij bijzonder gevonden moet worden. En ik denk niet dat dat altijd heel slecht is, maar heel vaak wel. Omdat het uitgaat van een soort hiërarchische verdeling van de samenleving: er zijn mensen die hoger en lager op de ladder staan. En zeker door dat te delen op LinkedIn en daar ‘stoeferig’ over te doen, kan je de indruk wekken dat die sociale ladder ook echt in het zelfbeeld van mensen een neerslag moet vinden. Dat mensen die het minder goed doen, minder waard zijn. En zich daar dan slecht over moeten voelen. Competitie en hiërarchie op die manier in de maatschappij vind ik zelf heel kwalijk en moeten we vermijden natuurlijk.”

Gay Pride en Straight Pride

Maar wanneer wordt trots dan echt gevaarlijk? “Als het gaat om trots als een vorm van protest, een soort gelijke ruimte innemen, dan kunnen we dat aan de hand van twee voorbeelden uitleggen. Je hebt enerzijds de trots die een rol speelt in de Gay Pride. Intuïtief zeggen mensen: ‘Dat is keigoed, laat hen maar ruimte innemen.’ Dat is toch de consensus die er hopelijk intussen is. Maar anderzijds heb je ook een groep zoals de Proud Boys of zoals mensen die met White Pride vlaggen wapperen, dat bestaat helaas vandaag ook nog steeds. Het frappante is dat die groepen eigenlijk op dezelfde argumenten een beroep doen: wij worden gediscrimineerd en wij mogen onze gelijke plek opeisen. Maar natuurlijk moet je ook kijken naar de context: is het écht zo dat er discriminatie plaatsvindt? In het geval van de Gay Pride wel: mensen die voor homorechten op straat komen moeten nog die ruimte claimen want die is er nog steeds niet. Maar als je kijkt naar de Straight Pride dan blijkt uit cijfers en onderzoeken dat hetero mensen niet gediscrimineerd worden op dezelfde manier als dat bij LGBTQ+ mensen gebeurt. Ik denk dat je als heteromens dan ook echt schade berokkent aan mensen die wél een legitieme vraag stellen naar die ruimte. En dan wordt het gevaarlijk.”

Dag van de filosofie

Martha zal ook aanwezig zijn op de jaarlijkse Dag van de Filosofie in Gent. En daar komt ze niet alleen over haar boek spreken. “Mijn podcastpartner Lotte Spreeuwenberg, die zelf ook filosofe is, gaat me die dag interviewen! Daarnaast nodigen we Emma-Lee Amponsah uit ('Medeoprichtster van grassroots mediaplatform ‘Black speaks Back' waarmee ze strijdt voor een gedekoloniseerde maatschappij, nvdr.). Om eens te horen wat zij daar eigenlijk van vindt. Hoe ervaart zij de rol van trots? Daar ben ik zelf wel benieuwd naar. Achteraf wordt het interview ook een podcast bij deBuren.”

Trotse activiste

Op de vraag of ze zichzelf dan een activiste zou noemen, antwoordt Martha volmondig “Ja!”. “Vol trots zelfs. Dat is een thema waar ik ook veel mee bezig ben: de vraag of je als wetenschapster ook activistisch kan zijn. En mijn kort antwoord daarop is dat het soms zelfs moét. Ik vergelijk het vaak met een klimaatwetenschapper die door zijn ontdekkingen ook achteraf niet neutraal kan blijven. Als hij ontdekt dat de wereld opwarmt, dan is het maar logisch dat hij ook oproept om je anders te gaan gedragen en bepaalde maatregelen te nemen. En ik denk dat dat met filosofie vaak hetzelfde is: wij hebben de tijd om onderzoek te doen en soms trek je daar conclusies uit die je aansturen tot activisme. En activisme - en dan is de cirkel naar mijn ouders rond - is iets wat ik ook al van jongs af aan heb meegekregen via mijn vader, die burgeractivist is. Op straat komen en je nek uitsteken voor de dingen die je belangrijk vindt. Ik heb al in ontiegelijk veel marsen meegelopen. Maar activisme komt in heel veel vormen. En op dit moment is mijn vorm van activisme het verhaal komen vertellen in schrijf- en vertelvorm. En dat hoop ik ook telkens een beetje te doen: mensen laten kijken naar die ene emotie waarvan we denken dat het zo privé is, als een emotie die eigenlijk veel meer golfeffecten creëert dan we in eerste instantie zouden denken.”

PRAKTISCH:

Martha stelt haar boek Trots, de filosofie van een emotie voor op de Dag van de Filosofie (zo 30/4) in Gent. Meer info & tickets: www.dagvandefilosofie.be.

Datum bericht di 7 maart '23