Herstelconferentie: dialoog na conflict. Let’s talk…

2023. De oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, het migratievraagstuk, de ‘erosie’ van de democratie, grensoverschrijdend gedrag, racisme, armoede en ongelijkheid … Zo veel kwesties waarrond visies botsen. Met luid verkondigde meningen, maar ook met niet-gehoorde noden.

Beeld Herstelconferentie

De samenleving komt daardoor onder spanning, normen en waarden komen onder druk. Her en der leidt het tot brandjes, maar ook tot conflict en zelfs tot strafbare feiten, tot misdrijven. Schade wordt aangericht, persoonlijke en maatschappelijke.

Hoe gaan we daarmee om op een constructieve manier? Als individu en als samenleving? Hoe kan de schade hersteld worden? Hoe geven we erkenning aan ieders noden? Hoe creëren we mogelijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen voor wat gebeurde? Hoe zorgen we ervoor dat het zich niet herhaalt? Op welke manier kan een dialoog, een bemiddeling tussen alle betrokkenen helpend zijn?

Veel vragen waarover we tijdens deze Herstelconferentie graag, op een creatieve manier, met jou in gesprek gaan.

We doen dit samen met deze mooie mensen: Jeroen Olyslaegers, Peter Vermeersch, Ng Sauw Tjhoi, Ismaïl Abdoul, Petronella Van der Hallen, Andy Van Kerschaver, Fatih De Vos, Glenn Dumortier, Marjolein Ools, Evelyn Goeman, Moussa don Pandzou, Philsan Osman, Eric Beke, Kris Vanhoeck, Katrien Lauwaert, Kenneth Berth, Seydou De Vel, Hans Claus, Leen Muylkens,

Let’s talk...

PRAKTISCH: op do 23 november (9.30u-16.45u) in Iers College, Leuven.

De Herstelconferentie is een organisatie van DIALOOG en Moderator vzw.

DIALOOG is een project van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet, dat de voorbije drie jaar het debat voedde over hoe we als samenleving omgaan met de kwesties ‘misdaad, straf en herstel’. Met de Herstelconferentie slaan DIALOOG en Moderator vzw (expert in herstelrecht en bemiddeling) de handen in elkaar!


Meer info & inschrijven

Datum bericht vr 18 augustus '23