Nieuws

Peeking beyond the Ending

Hoe zal technologie de toekomstige generaties beïnvloeden? Voor sommige mensen gaat technologie gepaard met verwoestende gevolgen, terwijl anderen technologie beschouwen als de oplossing voor alle wereldse problemen.

POSTER

In plaats van technologie te zien als Prometheïsch of apocalyptisch, nodigt 'Peeking beyond the Ending' ons uit om naar technologie te kijken vanuit het perspectief van Ursula K. Le Guin, die opriep tot een meer genuanceerde benadering van technologie. Ze ging zowel in op de ongecontroleerde en ontmenselijkende effecten van technologie als op het ontwikkelingspotentieel ervan. De gerenommeerde Amerikaanse (sciencefiction) auteur moedigde de lezers van haar geschriften aan om na te denken over de manieren waarop technologie onze wereld vormgeeft en individuen, samenlevingen en de natuur beïnvloedt. 'Peeking beyond the Ending' bestaat uit een tentoonstelling, workshops en een symposium. De tentoonstelling toont het werk van vijf kunstenaars die elk hun unieke kijk op technologie bieden. Van kwesties over e-waste tot het overbrengen van data naar planten en van de menselijke conditie tot AI-chatbots die met elkaar communiceren. Bezoekers kunnen speculeren en hun eigen opvattingen over technologie afwegen. De expo zet hen aan om voorbij het einde te verbeelden.

Tijdens de expo kan je deelnemen aan twee workshops:

Een initiatief van Privacy Salon i.s.m. Zebrastraat en Avansa regio Gent.

“If, however, one [...] redefines technology and science as primarily cultural carrier bag rather than weapon of domination, one pleasant side effect is that science fiction can be seen as a far less rigid, narrow field, not necessarily Promethean or apocalyptic at all, and in fact less a mythological genre than a realistic one.”
U.K. Le Guin

Bron: Le Guin, U. K. (1986). The Carrier Bag Theory of Fiction. In D. Tallman (Ed.), Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places (pp. 165-170). HarperCollins.

Datum bericht ma 15 januari '24