Nieuws

Project Toren-breed wil samen kerken nieuw gebruiken

Recent viel de laatste beslissing die nodig was om te starten met ‘Toren-Breed. Samen kerken nieuw gebruiken’, een plattelandsproject van Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de drie Avansa’s uit de provincie. Drie kerken - in Deinze, Geraardsbergen en Lebbeke - krijgen begeleiding bij en een eerste investering van 22 000 EUR voor de herbestemming met een gemeenschapsvormende functie.

Geraardsbergen Sint Amanduskerk

"De combinatie van begeleiding en investering lijkt ons cruciaal om de herbestemming van kerken te laten slagen. We weten sowieso uit vorige projecten dat dit een proces is van meerdere jaren. Op deze manier kan dit geleidelijk groeien en wordt het gedragen door de mensen zodat het kerkgebouw opnieuw een centrale plek krijgt in het dorp."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De Provincie en Avansa Regio Gent, Avansa Vlaamse Ardennen - Dender en Avansa Waas-en-Dender zorgen, als projectpromotoren van Toren-Breed, voor de begeleiding van de lokale gemeenschappen bij de invulling, opstart en realisatie van het nieuwe gebruik. De Provincie en de Avansa’s bouwen hiervoor verder op de eigen expertise en de ervaringen en kennis opgebouwd in het project Kerk in het midden (2016-2020).

Eerste budget van 22 000 EUR

Samen met de respectievelijke gemeentebesturen, die hiervoor optreden als projectpartner, wordt er een investeringsbudget van 22 000 EUR voorzien voor elk kerkgebouw. Hiermee kan, in samenspraak met de lokale gemeenschap, een eerste aanpassing aan de infrastructuur worden gerealiseerd. Deze investeringen zullen waarschijnlijk een eerste stap zijn in een gefaseerde aanpak die wel voor een financieel haalbaar en duurzaam project kunnen zorgen.

De drie kerken

De Sint-Amanduskerk in Zeveren (Deinze) vervult in de toekomst de rol van ‘dorpshuis’ ter vervanging van het huidige gebouw. Het 'Toren-Breed'-project zal met de inbreng van de gemeenschap en de gebruikers van het dorpshuis vragen om de precieze invulling en vorm ervan in te kleuren. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de blijvende aanwezigheid van een stille ruimte en het kerkhof.

De Sint-Amanduskerk in Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) wordt een plek waar de lokale verenigingen en gemeenschap kunnen samenkomen. Door de verkoop van het dorpsschooltje heeft het dorp momenteel geen locatie meer waar dit mogelijk is. Binnen het Toren-Breed-project zal hieraan gewerkt worden.

De Heilig Kruiskerk in Lebbeke is al geruime tijd de thuisbasis voor sporadische activiteiten van het buurtlaboratorium Lab Gods dat hiervoor de kerk mag gebruiken. Samen met de bezielers van dit initiatief, de buurt en het 'Toren-Breed'-project zal dit verduurzaamd worden voor de toekomst.

Goede voorbeelden delen

Met deze drie trajecten wordt de omvangrijke uitdaging van het toekomstig gebruik van parochiekerken natuurlijk niet opgelost. Binnen het project wordt dan ook kennisuitwisseling georganiseerd zodat de ervaringen uit de drie projectkerken, maar ook andere ervaringen van al herbestemde kerken, worden uitgewisseld.


Voor meer info kan men terecht bij de dienst Erfgoed van de Provincie via mail naar erfgoed@oost-vlaanderen.be.

  • OKW Oost Vlaanderen klein
  • Avansa WD
  • Avansa VLAD
  • Logo Avansa Gent HR
Datum bericht vr 29 april '22