Nieuws

Vormingplus wordt Avansa!

Vormingplus is niet meer, welkom Avansa! Waarom een nieuwe naam?

Vormingplus wordt avansa

Waarom Avansa?

Een nieuwe beleidsperiode, een vernieuwde opdracht van de overheid, een nieuwe naam. Samen met alle Vormingplus-centra liepen we een traject om onze missie en visie te actualiseren. Op het einde van de rit hoort daar ook een nieuwe naam bij.

Het is even wennen: Avansa. Meer dan 15 jaar kennen jullie ons als Vormingplus (en wij onszelf ook). Met de nodige nostalgie blikken we terug op een geweldige periode, waar we samen met jullie, deelnemers, partners, vrijwilligers en professionele begeleiders van Vormingplus gemaakt hebben wat het is: een bloeiende organisatie die in cocreatie boeiende activiteiten en projecten ontwikkelt rond maatschappelijke uitdagingen. We willen jullie allen danken voor jullie deelname, jullie inzet, jullie onvoorwaardelijke engagement en samenwerking.

Voelt dit een beetje als een afscheid? Niets is minder waar… Meer dan ooit blijft Avansa samen met jullie, in cocreatie, een breed aanbod aan maatschappelijke belangrijke praktijken in en voor onze regio aanreiken: activiteiten waar je je kan op inschrijven, aanbodprojecten rond actuele thema’s waaraan jij kan deelnemen en deelhebben, participatieve projecten die je mee kan uittekenen en uitvoeren, begeleiding op maat die je ons kan vragen of onze vrijwilligerswerkingen die je mee kan versterken...

Samen naar beter… Samen werken aan een duurzame, democratische, solidaire, inclusieve en diverse samenleving. Kortom: Samen leren over de samenleving. Samen leren samenleven. Over wat leeft en borrelt in onze regio. Dat is wat we zijn, dat is wat we blijven doen. Onze naam verandert dan wel, ons werkingsgebied blijft hetzelfde.

Met Avansa drukken we uit dat we samen willen vooruitgaan, oplossingen zoeken voor zorgen in onze regio, dat we niet wachten maar initiatief nemen, dat we een dynamische organisatie blijven. En ook dat taal of landsgrenzen geen barrière mogen vormen om deel te nemen.

In het logo staat een belangrijk verbindingsstreepje. Hiermee duiden we op de blijvende verbinding met onze deelnemers, partners, vrijwilligers, medewerkers, …

Datum bericht vr 12 februari '21