Chris De Smedt

Chris De Smedt (1966) is een solo-wandelaar die sinds jaar en dag in de voetsporen van J.J.Rousseau het landschap (en het leven) overpeinst. Zij wandelt vooral binnen een straal van 40 km rond haar woonhuis en ontdekt dankzij haar manier van kijken en benaderen telkens nieuwe inzichten. Als gids en bezoeker beoordeelt ze objectief en met de nodige achtergrondkennis van een geschoold landschapsdeskundige de meervoudige en holistische waarde van een plek. Daarnaast gaat zij ook op contrasterende subjectieve manier te werk om het landschap eerder filosofisch te bekijken. Niet zelden is de landschapsliteratuur een leidraad. De centrale vraag die ze stelt is: Wat doet een mens met het landschap en wat doet het landschap met een mens? Chris De Smedt is docente, schrijfster, coach en landschapsgids.

Activiteiten