Dirk De Schutter

Dirk De Schutter (Aalst, 1954) studeerde literatuurwetenschap en filosofie in Leuven en Washington D.C. Behaalde in 1986 een doctoraat in de filosofie met een proefschrift over Martin Heidegger. Vertaalde (samen met Remi Peeters) vele werken van Hannah Arendt, o.m. Totalitarisme. Recente publicaties: Heidegger (Athenaeum, 2020), Wondewoorden (PoëzieCentrum, 2021).