Goedele De Keersmaeker

Goedele De Keersmaeker is als professor verbonden aan het Gents Instituut voor Internationale Studies van de Universiteit Gent en doceert onder meer 'Geschiedenis van de Wereldpolitiek' en 'Theorie van de Internationale Betrekkingen'. Voorheen was ze directeur van het "International Peace Information Service" in Antwerpen.