Hans Vandermaelen

Hans Vandermaelen is wetenschappelijk onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en gastprofessor stedenbouw en landbouw aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek situeert zich op de raakvlakken tussen verstedelijking, agro-ecologie, toegang tot grond en bodemzorg. In 2023 voltooide hij een doctoraat in de stedenbouw en ruimtelijke planning met zijn onderzoek “Urbanising the agroecological reproduction of soil fertility”. Hij cureert samen met Esther Beeckaert de tentoonstelling Gentse Gronden.

Activiteiten