Heidi Mertes

Heidi Mertes is professor in de medische ethiek aan de Universiteit Gent, lid van het Bioethics Institute Ghent en van het recent opgerichte interdisciplinaire platform METAMEDICA. Haar academisch onderzoek is toegespitst op de ethische problematiek rond innovaties in de geneeskunde en meerbepaald in de reproductieve geneeskunde, het embryo-onderzoek, het stamcelonderzoek en de genetica. Ze is ook voorzitter van De Maakbare Mens vzw, een vereniging die kritische reflectie stimuleert over de individuele en maatschappelijke impact van nieuwe medische technologieën.