Helge Daniëls

Helge Daniëls studeerde Oosterse talen en culturen (Arabistiek) aan de UGent en specialiseerde zich verder aan het NVIC in Egypte en Yarmouk Universiteit (Irbid, Jordanië). Momenteel doceert ze Arabisch, Arabische linguïstiek en sociolinguïstiek en Arabische literatuur aan de KU Leuven. Haar huidige linguïstische onderzoek kan samengebracht worden onder de titel ‘het Arabisch: taal, macht en identiteit’ en is gesitueerd binnen de ideologiestudie en de linguïstische pragmatiek. Deze onderzoekslijn, die zich richt op de relatie tussen taalvariabiliteit en identiteitsconstructie, bevindt zich per definitie op het kruispunt van de studie van taal, politiek, geschiedenis en religie. In het verlengde hiervan ontwikkelt ze momenteel een nieuwe onderzoekslijn met taalvariabiliteit in Arabische literatuur en zogenaamde ‘hybride’ literatuur in het Engels als focus. Hierbij gaat ze ook in op de uitdagingen voor de literaire vertaler. Daarnaast publiceert Helge Daniëls op regelmatige basis literaire vertalingen, o.a. voor Dietse Warande en Belfort, PEN, Het Toneelhuis en de Poëziekrant.

Activiteiten