Herwig Todts

Herwig Todts is licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde en attaché-expert bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij publiceerde Henri De Braekeleer (1988), Vlaamse Beweging en beeldende kunst (1998), Ensor-Wouters-Ensor. Misverstanden omtrent het modernisme (2002), James Ensor. De noche cartografiaba mis suenos (2004), James Ensor. Japonism to modernism (2005). Als kunstcriticus werkte hij onder meer voor De Standaard, Ons Erfdeel en Septentrion.