Jan De Pauw

Jan De Pauw is projectingenieur bij coöperatieve energieproducent van lokale groene stroom Ecopower. Hij is ook bestuurder REScoop.Vlaanderen, de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en bij Coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.