Jeanne Verhaegen

Jeanne Verhaegen is medewerker van het Willemsfonds. Ze werkte deze wandeling uit in het kader van het literaire festival "Het betere boek" dat in 2021 "Ontdenk Afrika" als thema had.