Johan Verbraecken

Prof. Dr. Johan Verbraecken is medisch coördinator van het Multidisciplinair Slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Hij is sedert 1990 actief in het domein van de slaap en verrichtte twee jaar voltijds wetenschappelijk onderzoek in het slaapcentrum van het UZA, wat werd afgerond met een proefschrift getiteld “Mechanismen van instabiele ademhaling tijdens de slaap bij volwassenen”. In 1998 behaalde hij zijn erkenning tot longarts en was tussen 1998 en 2001 werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en in het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe te Heeze (Nederland). In 2001 vervoegde hij de staf Longziekten UZA. Heden is hij geassocieerd professor aan de Universiteit van Antwerpen.


Binnen Europa was hij achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de werkgroep Sleep van de European Respiratory Society, bestuurslid van de European Sleep Research Society en adviserend lid van de Assembly of National Sleep Societies. Op nationaal vlak was hij president van de Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine (BASS). Hij organiseerde reeds achtentwintig maal de Slaapcursus der Lage Landen, gericht op Vlaanderen en Nederland (tot op heden meer dan 2500 cursisten).


Hij is auteur of coauteur van meer dan 300 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, schreef 3 Europese richtlijnen rond slaapapneu, is hoofdauteur van het Leerboek Slaap en Slaapstoornissen en schreef voor het brede publiek het boek”SOS Slaap”, “Slaap. Het Nieuwe Medicijn” en “Nooit meer snurken. De beste oplossingen bij slaapapapneu”.