Koen Schoors

Koen Schoors is professor aan de Universiteit Gent. Hij richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op het bank-en financiewezen, de bedrijfsfinanciering en buitenlandse directe investeringen. In zijn opleiding en carrière stond de Russische economie vaak centraal. Zo is hij momenteel directeur van CERISE (Centrum voor Russische Internationale Socio-politieke en Economische studies).

Op vlak van economische crisissen is Koen Schoors specialist. Hij geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en wordt ook vaak als commentator in de media gevraagd om actuele socio-economische gebeurtenissen toe te lichten. Daarnaast bekleedt Koen Schoors ook verschillende bestuursmandaten, onder andere bij de energiecoöperatieve Energent.