Koen Vlassenroot

Koen Vlassenroot is hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent, waar hij de Conflict Research Group leidt. Hij is hoofd van het Ghent Centre for Global Studies en lid van CESSMIR en HRRN.