Luce Beeckmans

Luce Beeckmans is sinds 2022 onderzoeksprofessor aan de KU Leuven (Departement Architectuur/Afdeling Stedelijk Ontwerp, Stedenbouw, Landschap en Planning, Faculteit Ingenieurswetenschappen). Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt van migratie, stad en architectuur. Meer specifiek richt ze zich op de huisvesting en home-making van vluchtelingen en migranten, terwijl ze dit koppelt aan bredere debatten over stedelijke diversiteit en inclusie waarin betaalbaar wonen een cruciale rol inneemt. In 2013 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen (Groningen Research Institute for the Study of Culture, ICOG) met een bekroond proefschrift, waarna ze FWO-postdoc werd verbonden aan de Universiteit Gent (Departement Architectuur en Stedenbouw, hoofdinstelling), de KU Leuven (Onderzoekscentrum Interculturaliteit, Migratie en Minderheden) en de Universiteit Antwerpen (Centrum voor Stadsstudies) in België. Vanaf 2021 combineerde ze haar postdoctoraal mandaat met een functie van assistent-professor architectuur en stedenbouw in relatie tot migratie en diversiteit aan de Universiteit Gent (Departement Architectuur en Stedenbouw, UGent). Ze is verder ook voorzitter van de wooncoöperatie 'Collectief Goed' (een wooncoöperatie voor gezinnen met hoge en accute woonnood) en bestuurslid van 'CAMPUS ATELIER' (een open ontwerpatelier voor buurtbewoners van de Gentse sociale woonwijk Nieuw Gent en omgeving).