Ludo De Brabander

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw. Hij publiceert regelmatig rond vredeskwesties, bewapening en het Midden-Oosten, een regio waar hij geregeld rondreist.