Maarten Vansteenkiste

Maarten Vansteenkiste is professor ontwikkelings- en motivatiepsychologie bij UGent. Hij is co-auteur van Vitamines voor groei: over de motiverende rol van ouders in opvoeding (2013). Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vraag 'waarom mensen doen wat ze doen'. Hij ziet de huidige crisis niet alleen als een sanitaire, maar ook als een psychologische en motivationele crisis. Dat komt naar voor in de onderzoeksresultaten van de motivatiebarometer die de mentale gezondheid, de motivatie en het risicobewustzijn van de bevolking in tijden van corona in kaart brengt.