Maurice Verniers

Ik heb langdurig les gevolgd aan de muziekacademie en aansluitend aan de conservatoria van Gent en Leuven. Ik zong in meerdere koren en volgde later de hogere opleiding "koordirectie" aan de Muziekacademie van Waregem. Door mijn uitgebreide interesse voor het genre van de negro spirituals schreef ik een monografie over dit onderwerp: "Negrospirituals. Helende volksmuziek", uitgegeven bij Averbode in 2017. Daarop volgden meerdere workshops, voordrachten en kooruitvoeringen over dit onderwerp. Momenteel zing ik een vokaal ensemble voor 20ste-eeuwse koormuziek en dirigeer ik een koor voor hoofdzakelijk koorwerken uit de romantiek. Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid van "Koor en Stem", de koepel van zangkoren in Vlaanderen.