Muguet Koobasi

Muguet Koobasi is informatiemedewerker aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent en werkt als freelance medewerker voor internationale organisaties zoals Cochrane, een organisatie met als missie zorgverleners, beleidsmakers en patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen over gezondheidszorg. Ze heeft ervaring in het ondersteunen en adviseren van verschillende belanghebbenden in het zoeken, verwerken en publiceren van wetenschappelijke literatuur. Deze kennis en ervaring wil ze graag delen met iedereen die interesse heeft om aan de slag te gaan met betrouwbare gezondheidsinformatie.