Digitale oefenkansen voor kwetsbare groepen

Merk je bij de mensen die beroep doen op jouw organisatie ook dat sommigen, vaak de meest kwetsbaren, niet meer meekunnen met de digitale versnelling? Wil je die groep ondersteunen door hen laagdrempelige oefenkansen te bieden? Grijp dan nu je kans! Avansa biedt drie gratis workshops om je medewerkers en/of vrijwilligers op te leiden, zodat ze jouw doelgroep kunnen helpen om digitaal vaardiger te worden.

Wat?

  1. Workshop Digitale kloof, e-inclusie en digitale vaardigheid. Je krijgt informatie over de oorzaken en mogelijke oplossingen van digitale kwetsbaarheid. Je leert wat het betekent om digitaal vaardig te zijn (niet alleen knoppenkennis, maar ook mediawijsheid) en krijgt didactische hulpmiddelen aangereikt om de digitale oefenkansen met je doelgroep aan te pakken. Je krijgt tips over het motiveren en doorverwijzen van digitale beginners. Je leert diverse bronnen en opleidingsverstrekkers kennen die je helpen om de digitale kloof te verkleinen.
  2. Workshop Mogelijkheden voor digitale oefenkansen binnen jouw organisatie. Aan de hand van de inspiratieset digitale oefenkansen krijg je een beeld van wat goede, leuke of nuttige digitale oefenkansen kunnen zijn. Met behulp van een profielkaart maak je een schets van de typische bezoeker: wat zijn de digitale vaardigheden van die persoon? Met welke moeilijkheden krijgt hij of zij te kampen? In een volgende stap ga je na aan welke bestaande activiteiten die persoon deelneemt. We brainstormen over welke digitale prikkels in die activiteit kunnen opgenomen worden. Op het eind van deze workshop ga je naar huis met concrete digitale oefenkansen die je de volgende maanden aanreikt in de gekozen activiteiten. Deze workshop volgt kort op de eerste. Tussen workshop 2 en 3 voorzien we voldoende tijd.
  3. Workshop Bestendig digitale oefenkansen in je organisatie. De digitale oefenkansen in jouw organisatie worden geëvalueerd: wat liep goed, wat liep minder goed? Wat was de impact op de bezoekers?  Samen stellen we een vervolgplan op: we zoeken uit hoe je ook na dit project oog kan blijven hebben voor digitale oefenkansen. Deze workshop vindt 3 à 6 maanden na de tweede plaats. 

Waar?

De opleiding vindt plaats in jouw organisatie, de plek waar je medewerkers en vrijwilligers thuis zijn.

Wanneer?

Vanaf januari 2022

Wat kost het?

Dankzij de steun van het ING Fonds (zie verder) kunnen we deze workshops gratis aanbieden.

Voorwaarden

  • Je medewerkers of vrijwilligers reiken na de tweede workshop zelf de digitale oefenkansen aan. 
  • De digitale oefenkansen sluiten nauw aan bij de reële noden van je doelgroep. 
  • Tijdens het traject, dat loopt tot midden 2023, vragen we feedback van de deelnemers, de medewerkers en de opleiders. Op die manier kunnen we eventueel bijsturen.
  • Deze 3 workshops vormen een reeks; je tekent in voor de 3 sessies.

Wie zijn ‘wij’?

Wij zijn vijf Avansa-centra, die in samenwerking met de Gentse e-inclusiewerking het projectvoorstel Ondersteuning Digitale OefenKansen (ODOK) indienden bij de Koning Boudewijnstichting (ING Fonds voor een Digitalere Samenleving).  

Aanpak?

Met ODOK werken we verder op de oefenkansenmethodiek die door Vormingplus Antwerpen wordt ingezet bij Huizen van het kind.  Sinds juni 2021 worden deze workshops aangeboden bij drie Gentse testorganisaties (Lokaal Dienstencentrum, Huis van het Kind, Brede School). Op basis van onze ervaringen en feedback ontwikkelden we het pakket van drie workshops.

Merk je bij de bezoekers van jouw organisatie ook de meest kwetsbaren niet meer mee kunnen met de digitale versnelling? Wil je die groep ondersteunen door hen laagdrempelige oefenkansen te bieden? Grijp dan nu je kans! Avansa biedt drie gratis workshops om je medewerkers en/of vrijwilligers op te leiden. Bezorg ons jouw gegevens en wij maken een afspraak voor een verkennend gesprek.