Juli 2022 - december 2024

De Aantrekkelijke Stadsrand

De stadsrand van Gent, in dit project gezien als Lievegem, Evergem en Zelzate, wordt vandaag onterecht gezien als een minder interessant randgebied met veel industrie, in de buurt van een drukke haven en meerdere transportassen. In dit hoog dynamische en contrastrijke gebied (haven vs. historische woonkernen en landschappen) werden reeds 11 koppelingsgebieden gerealiseerd: gebieden waar ruimte, rust en ontspanning centraal staan als oases in het havenlandschap. Voor buitenstaanders van dit gebied is het nog niet duidelijk welke transformatie dit gebied recent onderging en de toeristische beleving ervan is nog erg mager.

M Bats 20220511 DSC 3594


Dit project wil doorheen een waarderende co-creatieve aanpak de kracht en schoonheid van dit gebied aantonen. Doorheen de ideeën van ‘Reizen naar Morgen’ belichten en versterken we het gebied als een florerende gemeenschap, waaruit zowel de bezoeker, de ondernemer alsook de inwoner een meerwaarde kan halen. Zo versterken we deze plaats in diens geheel, waarbij toerisme functioneert als een middel om aan de samenleving te werken.

Fases van het project

Dit project zal tussen 2022 – 2025 verschillende fasen doorlopen, waarbij co-creatie de rode draad vormt. In een eerste fase ontmoeten de zogenaamde medereizigers van dit project elkaar. We gaan op zoek naar de interesses van, het draagvlak voor en de verwachtingen over het project bij iedere deelnemer. Vervolgens ontwikkelen we doorheen meerdere co-creatieve workshops een gedragen visie en actieplan. Hier wordt duidelijk welk waardevolle bestaande en potentiële plekken en mogelijkheden we doorheen het verdere verloop zullen ontsluiten. Ten slotte zullen we overheen het hele gebied concrete belevingspunten uitwerken. In een verlengde van dit project, waar Avansa regio Gent geen prominente rol in zal innemen, wordt een route uitgebouwd rond de rijke oogst aan belevingsplekken. Ook wordt voorzien in een opleiding voor ambassadeurs en gastheren, die het gebied willen vertegenwoordigen en uitdragen.

Dit project legt doorheen co-creatie de nadruk op het deelnemen en deelhebben van alle stakeholders binnen het gebied. We streven naar een gedeeld engagement in iedere fase van het project, vanuit vele verschillende achtergronden en met verschillende belangen. Niet enkel het gebied op zich wordt op die manier versterkt, maar ook de fierheid en kennis over het gebied groeit.

Groen oranje getextureerd blokken merk functie facebook omslag

Lees hier waar we het over hadden tijdens het eerste brainstorm moment

52924378059 cd680e6d2e k 1

Lees hier waar we het over hadden tijdens het tweede brainstorm moment

Ontwerp zonder titel 14

In samenwerking met