Juni 2015 - juni 2016

Babbelonië Zelzate

IVO 0817

Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlandstaligen en anderstaligen. De bijeenkomsten duren minimaal twee uur en vinden plaats in een gezellig, ruim lokaal dat formeler is dan een café, maar informeler dan een leslokaal.

De basisactiviteit is conversatie. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Ze doen dit in het Nederlands. Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit en oefenen de anderstaligen het Nederlands.
Regelmatig voorzien we vormingsactiviteiten rond thema’s die de groep zelf aanreikt.
Uitstappen in de eigen regio bevorderen de interactie bij de groepsleden en verhogen hun kennis over stedelijke voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, de lokale ontspanningsmogelijkheden en dergelijke. Zulke uitstappen werken ook drempelverlagend. Deelname aan Babbelonië is gratis. Sporadisch kan voor duurdere activiteiten (zoals bepaalde uitstappen) een klein bedrag worden gevraagd.