Januari 2019 - december 2019

Beleef(de) Plekjes

2018 06 18 18 53 01

Oosterzele is een landelijke gemeente aan de rand van de verstedelijking. Veel jonge gezinnen willen er gaan wonen. Het gemeentebestuur wilde nieuwe en oude inwoners samenbrengen door hen samen invulling te laten geven aan een groene ontmoetingsplaats in de buurt en daar ook samen zorg voor te dragen.


Het project kreeg de naam ‘Beleef(de) plekjes’ en wou bijdragen tot:
1. Meer ontmoeting, contact en dialoog
2. Sterke verbondenheid
3. Zorg dragen voor elkaar en sterke buurtweefsels
4. Deelhouderschap en burgerschap
5. Ondernemerschap en partnerschap

In volgende dorpen/ wijken werd een kerngroep gevormd: Houte, Moortsele, Anker, Gijzenzele, Oosterzele Dorp – Vinkenmolen. De procesbegeleiding was in handen van Schakel en Avansa regio Gent.
Na de eerste informatieve bijeenkomsten werden ideeën verzameld, versterking gezocht, plannen getekend en eerste buurtontmoetingsactiviteiten georganiseerd.
In de meerjarenplanning van de gemeente werden middelen voorzien om de plekjes verder aan te leggen en de bewonersgroepen te ondersteunen met praktische en materiële zaken. Op die manier krijgen de plekjes en de buurtwerking een duurzaam karakter.