Juni 2021 - december 2025

Comon

53164009835 19d57c24e3 w

Comon is een collectief waar wetenschappers en technologen samenwerken met creatieve Gentenaars om van Gent een betere en aangenamere stad te maken. Door uitdagingen te verzamelen, erover na te denken, oplossingen te bedenken én te maken. Met technologie als deel van de oplossing.

We brengen voor dit project verschillende mensen samen: breed publiek, ervaringsdeskundigen, experts, wetenschappers, studenten technologie, … We horen bij Gentenaars welke thema’s er leven en welke drempels of mogelijkheden ze daarrond ervaren en zien.
Via gesprekken en workshops willen de Gentenaars informeren, sensibiliseren en inspireren. We denken samen na over het thema en brengen verschillende perspectieven naar boven. Experts kiezen één thema uit. Vervolgens wordt er gebrainstormd over (technologische) oplossingen. Wat vinden Gentenaars van deze innovatieve ideeën? Daarvoor trekken we de Gentse wijken in. Het brede publiek en doelgroepen worden uitgenodigd om ook mee te debatteren over bv. de ethische kant van mogelijke oplossingen. We organiseren Dialoogcafés, Filocafés, enz. Tijdens de Maakmarathon maken Gentse studenten uit verschillende opleidingen onder het toeziend oog van experts samen prototypes die een oplossing bieden voor de uitdaging. Tijdens de Miniproeftuinen gaan teams aan de slag om een innovatief idee verder vorm te geven, uit te testen en te ontwikkelen. Iedereen kan de prototypes komen uittesten tijdens de Experimentcafés.
Comon is een initiatief van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook. Ook Avansa regio Gent, Urgent.fm en BlueHealth Innovation Center werken mee.