Januari 2022 - december 2022

De jongens van Vila Cruzeiro - Uitwisseling

Foto4

'De jongens van Vila Cruzeiro' is een documentaire die in het najaar van 2022 op Canvas te zien was. Het volgt vier jongeren in de favela's van Brazilië. Binnen dit project wilden we met Avansa doorheen uitwisseling met de jongens van Vila Cruzeiro verschillende doelstellingen met verschillende doelgroepen bereiken.

De doelstellingen waren:

*interculturele uitwisseling bevorderen
*sociale ongelijkheid en armoede bespreekbaar maken
*we leren meer over racisme en de verschillende uitingsvormen ervan
*leren van elkaar door de verschillen tussen bepaalde groepen op scherp te stellen, daarbij wordt de docu gebruikt als vertrekpunt
*war on drugs bespreekbaar maken
*we nemen de aanpak van de overheid onder de loep, wanneer het gaat over het beleid in kansarme wijken > belang van investeren in kansen, kunst, cultuur, sport,...
*we hebben het over jongeren uit de buitenwijken en hun positie in de samenleving
*empoweren van de deelnemers, mn de jongeren uit Nieuw Gent en Scheldeoord, maar ook de jongeren van Vila Cruzeiro
*we richten ons evenzeer naar beleidsmakers - er wordt hen een spiegel voorgehouden.
*de middenklasse wordt geconfronteerd met de andere kant van de samenleving, die hen vaak minder bekend is.

We organiseerden vijf vertoningen, telkens voor verschillende doelgroepen. Aan elke vertoning werd een nagesprek gekoppeld. De jongens gaven een optreden, al dan niet met jongeren uit het Gentse.
We vertrokken vanuit de kracht van verhalen. Verhalen komen binnen. Verhalen hebben een impact. Doorheen verhalen en talenten/kunst vinden mensen elkaar. Mensen leren van elkaar. Mensen herkennen en erkennen elkaar. Mensen gaan nadenken over de situatie van de ander en automatisch gaan ze reflecteren over de eigen situatie. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen.

Met de jongeren van Nieuw Gent en Scheldeoord werden er activiteiten gedaan. De jongeren leerden elkaar beter kennen. Ze kregen een band met elkaar. Doorheen het samen 'doen' van dingen (talenten benutten via kunst, sport en spel), het uitwisselen van ervaringen (de kracht van verhalen) kwamen we tot herkenning, erkenning, reflectie, nieuwe ideeën, zoeken naar oplossingen en empowerment.