April 2024 - …

Herstelacademie Gent

Coffee 2076806

Onze mentale gezondheid en welzijn staan onder druk. Veel mensen kampen met psychische kwetsbaarheid en zoeken steun bij het (opnieuw) opnemen van rollen en taken in het leven.

Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met mentaal welzijn. Het gaat om informatiesessies en kortlopende cursussen die begeleid worden door een professional en een ervaringswerker. De nadruk ligt op het proces en op het samen leren.

Het aanbod staat open voor ieder die stappen wil zetten in een herstelproces. Ook wie iemand anders wil helpen bij zijn of haar herstel is welkom.
Wie deelneemt aan de activiteiten van een Herstelacademie kan eigen talenten en krachten (her)ontdekken en van daaruit nieuwe doelen en uitdagingen zien.
Avansa Regio Gent is één van de vele partnerorganisaties die de Herstelacademies in onze regio ondersteunt.